Paskirtoji vieta Balkšvojo gysločio sėklų luobe...