Paskirtoji vieta Gulsčiosios ragužės (Tribulus ...